Turvaline ostlemine internetis

Toidupoes igapäevased oste tehes piisab pettuse vältimiseks enamasti lihtsalt tagastatud raha ülelugemisest. Internetikaubanduses varitseb seevastu palju rohkem ohte, mille eest end kaitsta tuleb; näiteks krediitkaardi vargused, petturitest müüjad oksjoniportaalides ning hämarad e-poed. Päris kõigi internetis ostlemise ohtude eest ei ole võimalik end kaitsta, kuid otseseid pettusi saab enamasti ennetada. Mis peamine – eeltöö enne ostu pole sugugi keeruline ning selle tegemata jätmine võib maksta suure hulga raha ning närve. 

Ostlemine Eesti internetipoodides

Kas e-pood on usaldusväärne?

Väiksemate Eesti e-poodide usaldusväärsuses veendumine on märgatavalt lihtsam, kui välismaiste puhul. Enne ostu sooritamist veendu, et e-pood vastab kõigile allolevatele tigimustele. Ka siis tasub olla ettevaatlik, isegi kui kõik järgnevad kriteeriumid on täidetud ei tähenda see automaatselt, et sealt tellides probleeme tekkida ei või. Seevastu, kui pood ei vasta kasvõi ühele järgnevatest punktidest tasub sellest eemale hoida. 

 • E-poe kodulehel on välja toodud seda haldava ettevõtte nimi ning kontaktandmed. Eestis tegutsevatel e-poodidel on seaduslik kohustus välja tuua seda haldava ettevõtte nimi, aadress, registrikood, e-maili aadress ning telefon. 
 • Poodi haldaval ettevõttel pole maksuvõlga. Maksuameti võlapäring võimaldab kontrollida kas ettevõttel on hetkel riigi ees võlgnevusi. Võlapäringusse sisesta ettevõtte registrikood, mille leiad kodulehelt. Kui kodulehel on ainult ettevõtte nimi, leiad registrikoodi lihtsa päringuga äriregistrist. Maksuvõlg ei tähenda tingimata, et ettevõtest peaks eemale hoidma, küll on see ohumärk. 

Tasub meeles pidada, et maksuametist saab infot ainult võlgnevuste osas riigi, mitte partnerite või klientide ees. Pole olemas ühtset registrit kõigist ettevõtte maksehäiretest. Keskkondadest nagu krediidiinfo või taust.ee on võimalik saada vähemalt osaline teave, kuid see on tasuline. 

 • Ettevõte pole tarbijakaitseameti mustas nimekirjas. Kui e-poe omanik on kantud Tarbijakaitseameti musta nimekirja tuleks sellest eemale hoida. Musta nimekirja kantud ettevõtted on juba tegelenud ebaaauste kauplemisvõtetega või kliente petnud – on väga tõenäoline, et ka sinuga võib nii minna. Tasub tähele panna, et tarbijakaitse ametil on üldine must nimekiri ning nimekiri e-poodidest, kes ei täida seadusest tulenevaid nõudeid. Kontrollida tasub mõlemat. 

Üks ettevõte võib hallata mitut e-poodi. Kui kasvõi üks ettevõttele kuuluv e-pood on mustas nimekirjas tuleks eemale hoida kõigist. 

Eesti E-Kaubanduse Liidu turvalise ostukoha mägis

Boonus: E-poel on Eesti E-kaubanduse Liidu usaldusemärgis. Kui e-poel on Eesti E-kaubanduse Liidu “turvaline ostukoht” märgis tähendab see, et pood on kolmanda osapoolse (Eesti E-kaubanduse Liit) poolt kontrollitud. E-kaubanduse liit hoiab silma peal poe vastavusel seadustega ning käitumisega. Kindlasti tasub üle vaadata, et poelt ei oleks truvalise ostukoha märgist ära võetud. Poodide nimekirja, millelt E-kaubanduse Liit märgise ära võtnud on, leiad siit.

Lisaks tasuks poe aadress Google otsingusse trükkida. Nii saad teada kas varasemad kliendid on oma negatiivseid (või vastupidi, positiivseid!) kogemusi jaganud. Anonüümsetesse kommentaaridesse tasub muidugi kriitiliselt suhtuda, kuid suur hulk negatiivset tagasisidet on ohumärk. 

Ostlemine välismaistes internetipoodides

Välismasite e-poodide tausta on märksa keerulisem kontrollida, kui kodumaiste. Pole olemas globaalseid e-kaubanduse seadustikku ega musta nimekirja. Seetõttu on soovitatav eelistada suuremaid ja tuntumaid keskkondi väiksematele (näiteks Amazon ja Asos).

Turvaline krediitkaardi kasutamine

Välismaistes e-poodides tuleb makse sooritada reeglina krediitkaardiga. Kõige suurem oht selle juures pole mitte tootest ilma jäämine vaid krediitkaardi andmete vargus. Kui kurjategijad saavad su krediitkaardi andmed, võid ilma jääda mitte ainult ostusummast vaid kogu rahast antud kaardil. 

Õnneks on võimalik kurjategijatel krediitkaardi andmete kasutamine keeruliseks muuta. Esiteks tuleks igale krediitkaardile aktiveerida “3D turvalisus” (inglise keeles “3D secure”). Pole hullu, kui sa pole varem kuulnud terminit “3D turvalisus” – sinu pangas on see suure tõenäosusega nime all “turvalised ostud internetis”. 3D turvatud krediitkaardiga makse sooritamiseks pead ennast eelnevalt pangas autoriseerima. See muudab kolmandatel isikutel su krediitkaardi andmete kasutamise palju keerulisemaks. Oluline on siiski meeles pidada, et sugugi kõik krediitkaardimaksed ei kasuta 3D turvalisust – see muudab su krediitkaardi andmete kasutamise keerulisemaks, kuid mitte võimatuks

Kui su pank võimaldab, peaks igast vähemtuntud keskkonnast ostu sooritamiseks kasutama virtuaalset krediitkaarti. Virtuaalne krediitkaart ei ole füüsiline kaart – tegemist on ajutise kontoga, millel on kõik krediitkaardi omadused – sellega saab sooritada makseid internetis. Kuna tegemist on eraldi kontoga võid sinna kanda täpselt planeeritava ostu summa. Kui virtuaalse krediitkaardi andmed peaks kurjategijate kätte sattuma pole neil sellega midagi peale hakata, kuna seal lihtsalt pole vahendeid, mida varastada. Virtuaalset krediitkaarti saab kasutada näiteks SEB pangas. 

Enne makse sooritamist veendu, et leht kasutab turvatud ühendust (https://). Ära kunagi sisesta krediitkaardi andmeid lehele, mis ei kasuta turvatud ühendust (http://). Kõik tänapäevased veebilehitsejad kuvavad aadressiribal hoiatus, kui viibid turvamata lehel. 

Kuidas veenduda e-poe autentsuses

Enne ostu tegemist välismaisest e-poest peaks kindlasti veenduma järgnevas:

 • Tegemist pole õngitsemisega. Suuremate e-poodide nagu Amazon nimel liigub suurel hulgal õngitsuskirju. Olen õngitsemisest pikemalt kirjutanud siin
 • Vähemtuntud e-poodide puhul tuleb veenduda, et see on üldse reaalne. See võib olla keerulisem, kui alguses tundub – e-poode on palju ning petised on osavad.  
 • Esimese asjana tasub kontrollida infot e-poe kohta aadressil https://www.scamadviser.com/. Scamadvisor kogub kokku teateid pettustest internetis. Kui e-poe hinnang on Scamadviseri lehel madal ei ole soovitatav sealt ostu sooritada. Kõrge hinnang Scamadviseris ei tähenda automaatselt, et tegemist on turvalise ostukohaga.
 • Makse saaja on e-poe omanik. Erinevalt Eesti e-poest ei pruugi rahvusvahelisel e-poel olla kohustus kuvada ettevõtte nime ja kontakte. Sellest hoolimata on usaldusväärsetel kaupmeestele need kindlasti välja toodud. Kui hakkad tegema makset veendu, et makse saaja on sama, mis e-poe kontaktides. 
 • Kui hind on liiga hea, et olla tõsi, siis see ka ilmselt on. Pole saladus, et välismaistest poodidest võid toote leida märgatavalt soodsamalt, kui Eestist. Siiski tasuks sellesse suhtuda kaine mõistusega. Mitu tuhat eurot maksev toode ei ole mõnekümne eest saadaval kusagil, ükskõik kui väga me seda ka uskuda ei tahaks. . 
 • Makse toimub krediitkaardiga. Rahvusvahelises e-poes tasub maksta ainult krediitkaardiga, kuna krediitkaardi tehingu saab pangas vaidlustada. Kindlasti vaata ka sektsiooni “turvaline krediitkaardi kasutamine”. Ära kunagi soorita maksed Western Unioni, tavapärase pangaülekande või teise sarnase vahendiga – seda pole võimalik tagasi pöörata.

Ostmine Amazonist

Amazon on suurim e-pood maailmas. Kuigi tegemist on üldjoontes turvalise ostukohaga tasub ka seal olla ettevaatlik. Nimelt võimaldab Amazon oma keskkonnas müüa tooteid ka kolmandatel osapooltel. Sellisel juhul peab ka sealt ostes ettevaatlik olema. Su krediitkaardiandmed on Amazoni juures turvaliselt hoiustatud – kolmandad osapooled sellelel ligi ei pääse. Küll ei pruugi kõik tooted vastata kirjeldusele. 

Kindel saab olla ainult toodetes, mille juures on märge “Ships from and sold by Amazon”.

Müüjaks on Amazon

Neid tooteid müüb Amazon ise, mitte teised edasimüüjad. 

Kui tekst on “Fulfilled by Amazon”

Toode saadetakse välja Amazoni laost, kuid müüja on kolmas osapool

tähendab see, et toote saadab välja küll Amazon, kuid müüjaks on kolmas osapool. Sellisel juhul ei tasu kahelda, et tellitud toote kätte saad, kuid see ei pruugi vastata kirjeldatule. See on kindlasti turvalisem, kui kolmanda osapoole poole väljasaadetav toode – sobimatu toote saad Amazonile tagastada.

Kõige lihtsam on otsingus valida müüjaks ainult Amazoni. Sellisel juhul ei kuvata tulemustes üldse kolmanda osapoole pakutavaid tooteid.

Samuti ei tasu Amazonist toodet tellida ainult lähtuvalt ostjate tagasisidest. Väga tihti ostavad tootjad või edasimüüjad positiivseid hinnanguid, et jätte tootest parem mulje. Hinnangute analüüsimisel on abiks näiteks https://reviewmeta.com/. Reviewmeta keskkond üritab Amazon’i tootelingi põhjal sealsetest hinnangutes ja kommentaaridest ostetud välja filtreerida. 

Amazon’ist ostu sooritamiseks ei pea kunagi lahkuma Amazoni keskkonnast ega müüjaga ühegi teise kanali kaudu ühendust võtma. Kui kolmanda osapole (st, tootel pole “Ships and sold by Amazon” märgist) müüja tahab, et enne ostu temaga e-maili teel ühendust võtaksid, ta kodulehte külastaksid või temaga muud moodi kontakteeruksid, võid kindel olla, et tegemist on pettusega. Sellest võiksid koheselt Amazoni teavitada, et keegi teine petise ohvriks ei langeks. 

Ostlemine oksjoni- ja kuulutusteportaalides

Kõigist internetikaubanduse vormidest on pettuse risk suurim just oksjoni- ja kuulutusteportaalides. Seal ei osta sa reeglina toodet mitte ettevõttelt vaid teiselt eraisikult. Oksjoniportaalid pole kunagi garantiid, et müüja on see, kes väidab. Samuti puudub garantii, et ostetav toode on lubatud seisukorras või üldse olemas. Lisaks ei kehti sellisel juhul Euroopa Liidu e-poodidele kehtestatd tagastusõigus. Ostleja õigustest e-poodides saad lugeda pikemalt sektsioonist “Tunne oma õigusi”. 

Kindlasti peab oksioni ja kuulutusportaalidest ostes tähelepanu pöörama järgnevale:

 • Kui võimalik kasuta keskkonna deposiitmakset. Enamikes portaalides on võimalik kasutada sisseehitatud deposiidi süsteemi. Nii kannad raha kõigepealt oksjoni- või kuulutusteportaali kontole, kes saadab selle müüjale edasi alles siis, kui oled toote kätte saanud. 
 • Liiga odav asi on suure tõenäosusega pettus. Veel enam kui e-poodide puhul kehtib see kuulutuste keskkondades. Keegi ei anna väärtusliku asja ära poolmuidu, ükskõik kui veenev sinna juurde kirjutatud lugu ka poleks. 
 • Vaata müüja eelnevat ajalugu. Reeglina võimaldavad oksjonikeskkonnad jätta müüjale tagasisidet. Kui müüjal pole ühtegi varasemat tehingut, või on tagasiside negatiivne, on see ohumärk. Muidugi on võimalus, et tegemist on tõesti müüja esimese oksjoniga – kõik alustavad ju kuskilt, kuid kaalu seda riski hoolega. 
 • Kui kuulutuseteportaalil pole deposiidisüsteemi veendu, et müüja ja ülekande saaja nimed kattuvad. Ära usalda ühtegi müüjat, kes palun makse teha oma sõbra/sugulase jms kontole, ükskõik mis ka põhjenduseks poleks. 


Soovitatav on enne ostu sooritamist müüjale lisaküsimusi esitada. Kui müüja ei oska neile ammendavalt vastata on tõenäoline, et reklaamitud eset tal pole või ei plaani ta seda tegelikult välja saata. Kui vähegi võimalik, kasuta suhtluseks keskkonna enda sõnumisüsteemi. 

Ostlemine Facebooki gruppides

Facebooki turuplats (“marketplace”) ning grupid on siin loetletutest uusim internetis ostlemise meetod. Seda on kõige lihtsam ning odavaim kasutada – pole vaja luua kontot oksjoniportaalis ega maksta teenustasu. Negatiivse aspektina on seal kõige keerulisem veenduda müüja isikus. Seda rohkem tuleb Facebookis ostlemisel pakkumistesse kriitiliselt suhtuda. Kindlasti tasub Facebookis osteldes järgida järgnevaid nõuandeid. 

Vaata enne ostu müüja profiili. Kas müüja profiil tundub usaldusväärne? Tasub olla skeptiline müüjate osas, kelle profiil on hiljuti loodud või kus puudub enamik informatsioonist. 

Kui sul on müüjaga ühiseid sõpru uuri tema kohta oma tuttavalt. Kui sõber kinnitab, et tegemist on usaldusväärse inimesega ei tohiks olla probleemi temaga tehingut teha. Sõber ütleb sulle ka kindlasti kui müüja on ebausaldusväärne. 

Eelistatult lepi kokku tasumine sularahas toote üleandmisel. Kohtuge avalikus kohas. Sularahas tasumisel ei ole võimalust, et müüja lihtsalt raha saamisel toote saatmata jätaks. Kindlasti tasub kohtuda avalikus kohas, mitte müüja ega sinu kodus. Ära kunagi anna võõrale isikule oma aadressi. Kui annad toote üle käest-kätte nõua kohe ka täissumma tasumist.

Otsi müüja nime Googles ja Facebookis. Nii saad teada, kui varasematel ostjatel on antud müüjaga negatiivsed kogemused. 

Tunne oma õigusi

 • Kui Euroopa Liidus asuv e-pood ei suuda sulle kaupa tarnida vähemalt 30 päeva jooksul on sul õigus lepingust taganeda. Väljaspool Euroopa Liitu asuvate poodide puhul see ei kehti.
 • Enamike Euroopa Liidu e-poodidest ostetud toodete puhul kehtib 14 päevane ostust taganemisõigus. Ostja pole kohustatud taganemist müüjale õigustama ega isegi põhjendama. Jällegi kehtib see ainult Euroopa Liidu e-poodides – näiteks kehtib see Amazon.co.uk ning Amazon.de puhul, kuid mitte Amazon.com-ist tellides. Tasub meeles pidada, et tagastusõigus ei kehti erilahendusena valmistatud toodetele (näiteks rätsepariided) ning toodetele, mida ei saa tagastada peale pakendi avamist hügieenilistel põhjustel. Samuti ei saa raha tagasi küsida kontserdipiletite, digitaalsete toodete ega avatud pakendiga tarkvara eest. 
 • Euroopa Liidust ostetud toodetele kehtib eraisikule 2 aastane garantii.